Hà Nội: Còn 125.000 trường hợp đang vướng mắc về cấp "sổ đỏ"

30/05/2013
Chia sẻ bài viết
Có thể bạn muốn biết?

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét