Dự án quan trọng quốc gia phải có vốn tối thiểu 35.000 tỷ đồng

09/01/2015
Chia sẻ bài viết
Có thể bạn muốn biết?

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét