Tổng thu từ quỹ đất tại Hà Nội đạt hơn 13.000 tỷ đồng

14/01/2015
Chia sẻ bài viết
Có thể bạn muốn biết?

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét